Lov 2
Technické parametry
Celková délka 210 mm
Výrobce Lověna Praha
Délka hlavně
151 mm Druh Pístová
Záměrná délka 125 mm Počet vyrobených kusů není k dispozici
Hmotnost 0,22 Kg Výroba v letech dodnes
Ráže 4,5 mm


Hledí z boku
Hledí shora
Muška
Závěr/pojistka
Spoušť a lučík
Značení

Poslední provedení vzduchové pistole Lov2, známé pod lidovým názvem "flusbrok". Ve srovnání s předešlou variantou pistole je toto provedení menší, tam, kde to bylo možné jsou použity plasty. Hlaveň je bez vývrtu. Konstrukčně jde o pístovou vzduchovku, jako píst funguje tělo hlavně. Díky jednoduché konstrukci se podařilo zachovat nízkou cenu. Pistole se připravuje ke střelbě zatlačením vodící trubky hlavně, až zaskočí spoušťový mechanismus. Poté se vyšroubuje zadní šroub hlavně, vloží se brok, při zašroubování se brok zatlačí za přepouštěcí vzduchové kanálky v hlavni a pistole je připravena ke střelbě (na obrázku vpravo). Při výstřelu se pohybuje vpřed celá hlaveň, na konci dráhy následuje typické "kopnutí ". Výkon je nízky, pistole je určena pro zábavnou střelbu bez velkých nároků na přesnost.